Διεύθυνση

Θεσσαλονίκη

ΒΙ.ΠΕ Σίνδου, Οδός Α3 Τ.Κ. 57022, Τ.Θ. 218

Αθήνα

Λεωφ. Λαυρίου 109, Γλυκά Νερά, Τ.Κ 153 54. Τηλέφωνο 210 6657708

Στοιχεία Επικοινωνίας

Email: info@cookathome.gr
Τηλέφωνο: +3 (0) 2310-795 730
Fax: +3 (0) 2310 – 795 732