Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Όροι διαγωνισμού – Μαγειρέψτε με το “Προϊόν της Χρονιάς”

Η εταιρεία με την επωνυμία «Provil Food Company S.A.», (εφεξής καλούμενη η «διοργανώτρια»), η οποία εδρεύει στην Θεσσαλονίκη (ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, Οδός Α3), με ΑΦΜ 099358176, ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ όπως εκπροσωπείται νόμιμα, διοργανώνει διαγωνισμό με κλήρωση σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής.

 1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα, που κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα, εφόσον έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Σε διαφορετική περίπτωση η συμμετοχή τους στο διαγωνισμό θα ακυρωθεί άμεσα και οι ανωτέρω θα υποχρεούνται στην επιστροφή οποιουδήποτε δώρου θα έχουν τυχόν λάβει.

  Εξαιρούνται της συμμετοχής στο διαγωνισμό οι εργαζόμενοι των εταιρειών «Provil Food Company S.A.», «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε.», καθώς και οι συγγενείς αυτών μέχρι τον δεύτερο (β΄) βαθμό.

 1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί από 06/06/2024 ώρα 08:00 έως 20/06/2024 ώρα 23:59 (εφεξής η «διάρκεια») σε όλα τα καταστήματα «ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ».
 2. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά προϊόντος, δεδομένου ότι κάθε ενδιαφερόμενος – εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος – μπορεί να προσέλθει σε οποιοδήποτε κατάστημα «ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ» να παραλάβει το προωθητικό έντυπο, να μπει στην ιστοσελίδα https://cookathome.gr/cook-at-home-contest/ να συμπληρώσει τα στοιχεία επικοινωνίας του (προϊόν της χρονιάς COOK at HOME, ονοματεπώνυμο, email, κινητό τηλέφωνο, πεδίο συγκατάθεσης στου όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής) και να δηλώσει τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του. Κάθε συμμετέχων μπορεί να συμμετάσχει με μια (1) μόνο συμμετοχή στο διαγωνισμό. Οι επόμενες της πρώτης έγκυρης συμμετοχής στο διαγωνισμό θα ακυρώνονται.

  Τα δώρα του διαγωνισμού (εφεξής τα «Δώρα») είναι τρεις (3) Φριτέζες Αέρα Ariete 4625 Dual Metal, δέκα (10) σετ μαγειρικά σκεύη Pyramis Mixcook και δεκαπέντε (15) πακέτα προϊόντων COOK at HOME (κάθε πακέτο περιέχει ένα τεμάχιο σάλτσα κατσαρόλας μοσχαράκι κοκκινιστό 520g, ένα τεμάχιο σάλτσα κατσαρόλας λεμονάτο κοτόπουλο 520g, ένα τεμάχιο σάλτσα φούρνου λεμονάτο 265g, ένα τεμάχιο σάλτσα κοτόπουλο μπάρμπεκιου 265g, ένα τεμάχιο σάλτσα για γαριδομακαρονάδα 250g, ένα τεμάχιο σάλτσα για κοτόπουλο αλά κρεμ 260g, έξι τεμάχια μείγμα για μπιφτέκι μοσχάρι 65g και έξι τεμάχια μείγμα για μαρινάτα κοτόπουλο σχάρας 50g). 

  Επίσης, δεν ευθύνεται η διοργανώτρια για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με τα δώρα του διαγωνισμού. Περαιτέρω, η διοργανώτρια δεν φέρει ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα δώρα ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

 1. Η κλήρωση θα διενεργηθεί στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας «Provil Food Company S.A.» επί της οδού Α3 στην ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, Θεσσαλονίκη τηλ. 2310 795 730, την Δευτέρα 01/07/2024 και ώρα 14:00, με βάση τα στοιχεία των συμμετεχόντων που καταχωρήθηκαν στην ιστοσελίδα: https://cookathome.gr/cook-at-home-contest/.

 2. Θα αναδειχθούν είκοσι οχτώ (28) νικητές και πέντε (5) αναπληρωματικοί.

  Τα ονόματα των νικητών θα αναρτηθούν στο διαδικτυακό χώρο https://cookathome.gr/cook-at-home-contest/ και θα μείνουν αναρτημένα για 30 ημέρες από τη διεξαγωγή της κλήρωσης.

  Οι τυχεροί που θα αναδειχθούν θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά από την εταιρεία «Provil Food Company S.A.», προκειμένου να ενημερωθούν ότι είναι νικητές και να ενημερώσουν για την διεύθυνση που θα αποσταλεί το δώρο τους. Η αποστολή των δώρων θα πραγματοποιείται έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2024. Η προσπάθεια ειδοποίησης των νικητών θα αποδεικνύεται πλήρως με την απλή βεβαίωση του σχετικά επιφορτισμένου υπαλλήλου. Ουδεμία ευθύνη φέρει η διοργανώτρια για άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης των νικητών των δώρων και δη όταν οφείλεται σε αδυναμία επικοινωνίας μαζί τους στον τηλεφωνικό αριθμό που έχει δηλωθεί. Όσοι τυχεροί δεν ανταποκριθούν θετικά ή καταστεί ανέφικτη η τηλεφωνική επικοινωνία μαζί τους, έπειτα από τρείς (3) τουλάχιστον προσπάθειες επικοινωνίας μέχρι τις 21/08/2024, θα αντικατασταθούν αυτόματα και με σειρά προτεραιότητας από τους αναπληρωματικούς νικητές, οι οποίοι θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά από την «Provil Food Company S.A.».

  Στην περίπτωση που παρέλθουν 2 μήνες από την ημερομηνία ανάδειξης των αρχικών νικητών και των αναπληρωματικών (με καταληκτική ημερομηνία 21/10/2024) και κάποιος έστω κι από τους αναπληρωματικούς δεν έχει παραλάβει για οποιοδήποτε λόγο το έπαθλο, τότε αυτό απόλλυται και η διοργανώτρια μπορεί να το διαθέσει κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

 1. Μετά την παραλαβή του δώρου, η διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής ή καταστροφής ή βλάβης του για οποιαδήποτε αιτία ή λόγο.

 2. Τα δώρα είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα, υπηρεσία ή προϊόντα, δεν εκχωρούνται σε συγγενικά πρόσωπα ή τρίτους ούτε αντικαθίστανται. Μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού η διοργανώτρια απαλλάσσεται από οποιαδήποτε ευθύνη, ιδίως για τυχόν ελάττωμα των δώρων του Διαγωνισμού ή / και για τυχόν βλάβη – ζημία για οποιονδήποτε λόγο από δώρο και την χρήση αυτού ή / και για πράξη, παράλειψη ή συμπεριφορά.

 3. Η διοργανώτρια δικαιούται να τροποποιεί τους όρους του διαγωνισμού, να συντομεύσει ή να παρατείνει οποιαδήποτε προθεσμία ή διάρκεια αυτού, να ματαιώσει ή αναβάλει το διαγωνισμό με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα https://cookathome.gr/cook-at-home-contest-oroi-symmetoxis/. Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για τους συμμετέχοντες οι οποίοι δεν αποκτούν εκ του λόγου αυτού κανένα δικαίωμα για αποζημίωση ή οποιασδήποτε άλλη αξίωση έναντι της ανωτέρω εταιρείας.

 4. Η διοργανώτρια δεν φέρει ευθύνη για τυχόν εκτυπωτικά λάθη. Επίσης, η ανωτέρω εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη, αν για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία (ενδεικτικά λόγω φυσικών καταστροφών, απεργίας, πολέμου, τρομοκρατικών ενεργειών ή απειλών για τρομοκρατική ενέργεια, ατυχημάτων, πυρκαγιών, πλημμυρών ή άλλων φυσικών καταστροφών, απεργιών ή κοινωνικών ταραχών κλπ), δεν μπορεί να εκτελέσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν και απαλλάσσεται σύμμετρα και αζημίως από κάθε υποχρέωση της. Η διοργανώτρια ευθύνεται πλήρως και αποκλειστικά για τη διασφάλιση της άριστης ποιότητας των 15 πακέτων προϊόντων του Διαγωνισμού, της διακίνησης και της συντήρησης αυτών έως την παράδοσή τους στους Νικητές.

  Ρητά διευκρινίζεται ότι η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε.» ουδεμία ευθύνη απορρέουσα με οποιονδήποτε τρόπο από τον διαγωνισμό φέρει.

 1. Η συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο διαδικτυακό τόπο https://cookathome.gr/cook-at-home-contest/ επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του παρόντος διαγωνισμού. Περαιτέρω, η διοργανώτρια δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων χρηστών εκ των άνω αιτιών. Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι η συμμετοχή στο διαγωνισμό και η διενέργειά του είναι δυνατόν να επηρεαστεί ή να διακοπεί προσωρινά λόγω προβλημάτων του διαδικτύου. Γενικότερα, η απόδοση, τα ηλεκτρονικά μηνύματα και η μετάδοση δεδομένων, καθώς και η δυνατότητα πρόσβασης μπορεί να τύχουν μεταβολών ή διακοπών που εξαρτώνται πλήρως από τις δυνατότητες της υπάρχουσας τεχνολογίας πάνω στην οποία στηρίζονται και οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο και την ευθύνη της διοργανώτριας.

 2. Η διοργανώτρια δικαιούται να ακυρώνει συμμετοχές, εφόσον δεν πληρούν τους όρους του παρόντος. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στο πλαίσιο των χρηστών και συναλλακτικών ηθών.

  Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί (βάσει ενδείξεων) παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική, τότε η διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να τον αποκλείσει τελείως από το διαγωνισμό, ακόμη και να ακυρώσει το δώρο.

 1. Με την συμμετοχή στον διαγωνισμό, ο κάθε συμμετέχων θεωρείται ότι έχει δώσει τη ρητή συγκατάθεση του για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, ήτοι «Provil Food Company S.A.» προς τον σκοπό πραγματοποίησης του παραπάνω διαγωνισμού. Η συγκατάθεση αφορά την δημοσίευση των ονομάτων των νικητών στην ιστοσελίδα της διοργανώτριας https://cookathome.gr/cook-at-home-contest/ και σε τυχόν άλλα τρίτα συνεργαζόμενα με αυτήν μέσα (π.χ. περιοδικά, εφημερίδες, κλπ.). Η επεξεργασία των δεδομένων θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις πρόνοιες Ν.2472/97 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει μετά και την τροποποίησή του από τον Ν.3471/2006. Κάθε υποκείμενο των δεδομένων διατηρεί δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης σύμφωνα με τα όσα ο παραπάνω Νόμος ορίζει.

 2. Η επεξεργασία των κατά τα ανωτέρω προσωπικών δεδομένων συνιστά ρητή προϋπόθεση για την ομαλή διενέργεια του διαγωνισμού. Ως εκ τούτου, οποιοσδήποτε δεν επιθυμεί την κατά τα ανωτέρω επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων ή την προβολή των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, οφείλει να μη συμμετάσχει στο διαγωνισμό. Ρητά διευκρινίζεται ότι ουδεμία διαβίβαση προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται από τη διοργανώτρια προς την «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε».
 3. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό αυτό συνεπάγεται και προϋποθέτει την πλήρη γνώση των παραπάνω αναλυτικών όρων συμμετοχής καθώς και συνιστά απόλυτη και ανεπιφύλακτη αποδοχή τους.

  Οι όροι συμμετοχής θα βρίσκονται αναρτημένοι καθ’ όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα https://cookathome.gr/cook-at-home-contest-oroi-symmetoxis/.

kartolina
mpiftekia afrata
mpiftekia fitness
nutritious kotopoulo bbq
nutritious kotopoulo fournou kariv2
nutritious kotopoulo fournou lemonatov2
nutritious kotopoulo katsarolas kokkinistov2
nutritious kotopoulo katsarolas lemonatov2
nutritious mosxaraki katsarolas kokkinistov2